FANDOM


This is a list of notable people who have worked to develop Voyage Century Online.


Producer

 • Shi Hai


Program General Director

 • Li Yongzhi


Art General Director

 • Zhang Yi Ou


Chief Designer

 • Wu Buo
 • Xu Yang


Designer

 • Chen Han
 • Qian Feng
 • Liu Yiqi
 • Han Lei
 • Shu Buo
 • Ren Dong
 • Wang Zhi
 • Wang Chen
 • Wang Xi
 • Yao Bin
 • Liu Tie
 • Wang Yilong
 • Wei Qin
 • Hua Zhegu
 • Zhong Yu


Main programmers

 • Lu Liming
 • Dong Ming
 • Li Jiong


Programmers

 • Zhao Yuebing
 • Gao Tianxiang
 • Zhang Lingchun
 • Li Yongzhi
 • Feng Hongwen
 • Zhan Dingen
 • Qian Feng
 • Huang Lunxin
 • Chen Min
 • Jiang Ciaohuang
 • Li Zhanyou
 • Zhao Haifeng


Interface Art Work

 • Hou Lifeng


Scene Art Work

 • Zhang Yi Ou
 • Zhang Yong
 • Ling Lin
 • Ai Yushong
 • Ma Haili
 • Ji Lin
 • Qin Binfeng
 • Zhou Tin
 • Pan Wei
 • Zhang Shaofang
 • Liu Xusheng
 • Chai Wei
 • Zhang Xiaoyou
 • Chen Dejie
 • Xian Yuelan


Character Art Work

 • Wu Tianqi
 • Chen Zhe
 • Yang Fei
 • Pan Wei
 • Zhang Shaofang
 • Zhao Lu
 • Zhang Xiaobin
 • Xu Hongmei
 • Hu Xiaoli


Action Art Work

 • Wu Tianqi
 • Wang Yu
 • Zhao Lu
 • Zhang Xiaobin
 • Hang Xianghui
 • Zhu Shen


Ship Art Work

 • Hou Lifeng
 • Zhang Yi Ou
 • Ling Lin
 • Qin Binfeng
 • Ji Lin


Special Effects

 • Zhang Yi Ou
 • Wang Yu
 • Zhu Shen
 • Gao Jian
 • Huang Xianghui


Item Art Work

 • Qin Binfeng
 • Hou Lifeng
 • Pan Wei
 • Zhang Shaofang
 • Ling Lin
 • Yuan Hua
 • Gu Qinfeng
 • Wang Feng
 • Cui Li
 • Yang Fei


Music and Sound Effects

 • Lei Tin
 • Li Quan
 • Shen Lubing


Testing

 • Gu Feng
 • Jing Xin
 • Wang Qin
 • Kong Lingjun
 • Dai Aiming
 • Jiang Zhihao
 • Lu Cheng
 • Hu Hui
 • Wang Jie
 • Zhang Yu
 • Yu Huaibing
 • Yu Qifeng
 • Tu Jing
 • Tian Renhui
 • Sun Ke


Other Developers and Designers

 • Zhou Zhiyu


Other Programmers

 • Ni Hua
 • Liu Ming
 • Dang Xin
 • Zhang Yue
 • Niu Jian


Thanks

 • Lu xin
 • Gao min
 • Yang Yan
 • Fu Qinqin
 • Chen Lin
 • Fan Xuelian
 • Lu Yiping
 • Wang Yunqiang
 • Lu Lihua
 • Yang Ming
 • Qian Xinhua
 • Zhang Wei
 • Beijing SnailGame
 • Storm testing group
 • Players in Close Beta and Closed Test

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.